Tarifes

Primera visita

  • Visita d’orientació
Gratuït
contactar

Exploració psicodiagnòstica

  • 3-4 sessions d’exploració
  • Sessió de devolució 
120€
contactar

Sessió de tractament

  • Sessió de tractament 
40€
contactar

Seguiment i orientació

  • Visita de seguiment i orientació a la família 
40€
contactar

S’ofereixen tarifes reduïdes del procés terapèutic, tenint en compte les necessitats de cada cas, ja que considerem que certes mancances econòmiques no han d’impedir dur a terme un tractament psicològic si es necessari.

La freqüència de les visites s’estableix en funció de la problemàtica a tractar i les necessitats.