Equip

Disposa de dues psicòlogues, Mariona Tor Dorca (col·legiada nº 22.473) i Lara Gracia Ribera (col·legiada nº 22.175), graduades en psicologia per la Universitat de Barcelona i especialitzades en l’avaluació i el tractament dels problemes psicològics dels infants i adolescents des d’una perspectiva psicodinàmica.

Centre de psicologia infantil a Barcelona

La psicologia va evolucionant i nosaltres continuem formant-nos per actualitzar-nos i conèixer els nous mètodes per optimitzar la nostra tasca terapèutica.