Equip

Disposa de dues psicòlogues, Mariona Tor Dorca (col·legiada nº 22.473) i Lara Gracia Ribera (col·legiada nº 22.175), graduades en psicologia per la Universitat de Barcelona i especialitzades en l’avaluació i el tractament dels problemes psicològics dels infants i adolescents des d’una perspectiva psicodinàmica.

La nostra filosofia de treball es basa en una bona valoració, diagnòstic, i tractament psicològic del pacient, així com també l’orientació a l’entorn familiar i educatiu, per poder fer un bon abordatge terapèutic i un bon seguiment dels avenços i el compliment dels objectius.

La psicologia va evolucionant i nosaltres continuem formant-nos per actualitzar-nos i conèixer els nous mètodes per optimitzar la nostra tasca terapèutica.