Protocol

  • Recollida i anàlisi d’informació rellevant i necessària per elaborar un diagnòstic: per mitjà d’entrevistes psicològiques i tècniques d’avaluació mitjançant tests projectius i psicomètrics.Observació d’actituds i aptituds del pacient.
  • Elaboració d’un informe psicològic.
  • Orientació devolutiva dels resultats de l’informe amb recomanacions convenients per modificar la situació actual i iniciar el tractament pertinent.
  • Intervenció psicològica (tractament). S’estableix un programa d’intervenció amb objectius específics a curt i llarg termini per tal d’aconseguir una millora en la problemàtica i/o trastorn.
  • Seguiment continu del tractament. Es realitzen sessions de seguiment amb la família per tal de revisar els objectius de la intervenció i reformular-los en el cas que sigui necessari. Paral·lelament es duu a terme una coordinació amb l’escola si així es requereix.